Розробка та впровадження електронних засобів навчання 

Одним з основних процесів, що характеризують сучасне суспільство, є інформатизація. Володіння новими інформаційними технологіями ставиться в один ряд з такими якостями, як уміння читати і писати. Під інформатизацією розуміється впровадження комп'ютерної техніки і нових інформаційних технологій у різні сфери виробництва, суспільного й особистого життя людей. Основою успішності особистості в сучасних умовах буде конкурентноздатність на ринку праці.

          Впровадження нових інформаційних технологій у навчальний процес дозволяє активізувати процес навчання, реалізувати ідеї розвиваючого навчання, підвищити темп уроку, збільшити обсяг самостійної роботи учнів, формувати і розвивати професійну  компетенцію учнів.

        Для здійснення нового підходу до викладання з застосуванням ІТ необхідно знати можливості що надає комп'ютер для удосконалення  навчального процесу на кожному етапі уроку.

Так на етапі підготовки до уроку комп'ютер надає можливості:

створювати комп'ютерні моделі конспекту уроків, теми, курсу в цілому

-        забезпечувати основний матеріал додатковою інформацією;

-        підбирати і систематизувати матеріал з урахуванням особливостей групи й окремого учня.

- максимально доцільно розташовувати матеріал

- забезпечувати основний матеріал додатковою інформацією

       На етапі проведення уроків комп'ютер дозволяє:

-        заощаджувати час;

-       яскраво оформляти матеріал;(інструкційні картки, плакати, таблиці, діаграми тощо)

-     підвищувати емоційну, естетичну, наукову переконливість викладання;

-     оптимізувати процес засвоєння знань, впливаючи на різні аналізатори;

-     індивідуалізувати навчання;

-     зосереджувати увагу на найважливішій проблемі уроку;

-      у будь-який момент повертатися до вже знайомого матеріалу;

-     самостійно використовувати навчальний матеріал учнями

-   систематично накопичувати матеріал

- розвивати модернізувати коректувати електронні матеріали

-  підвищувати мотивацію викладання та навчання.

Крім того, комп'ютерна техніка застосовується і як засіб контролю засвоєння знань учнів, значно розширює доступ до джерел інформації.

В практиці викладання виробничого навчання майстрами в н можуть застосовуватися різні форми супроводу: мініпідручники, презентації,  електронні фотоальбоми, слайд-шоу, навчальні фільми.

Педагогічний колектив БПАЛ працює над методичною проблемою «Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес».

22  з 23 педагогів мають розробки електронних засобів навчання, а

більшість по декілька.                 

          З метою активізації навчально-виховного процесу, вивчення передового педагогічного досвіду, впровадження інформаційних технологій у Білокуракинському ПАЛ створено творчу групу майстрів виробничого навчання з проблеми «Впровадження в навчально-виробничий процес інформаційних технологій».

     Очолили групу Газда Ю.Я. - методист  та Ромашенко С.В. - майстер виро-    

бничого навчання.

    У складі групи: Вітер  В.М., Бунчужний В.В., Забайрачний Р.В. – майстри виробничого навчання.

 

Досвід роботи схвалено на  методичній комісії  майстрів виробничого навчання Білокуракинського професійного аграрного ліцею та навчально – методичній  раді профтехосвіти .