Приймальна комісія, її робота

 1. Прийом до ліцею  здійснює приймальна комісія.

2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

3. Правила прийому до ліцею розроблено відповідно до законодавства України та Типових правил затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013р. №499 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 29.05.2013р. за №823/23355

4. Приймальна комісія:

     організовує прийом заяв та документів;

     проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

     організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

     приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею , оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

     організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей  і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

     вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.  

  5. Правила прийому до ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації  та інформаційні стенди і мають обумовлювати:

      приймальна комісія працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 16:00 години.

      ліцей має гуртожиток на 200 місць, який надається іногороднім учням для тимчасового проживання на період навчання в ліцеї. Першочергове право заселення в гуртожиток мають учні пільгових категорій:

      - діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування  

        проходження медичного огляду вступників проводиться в Білокуракинській центральній районній лікарні або в медичних установах за місцем проживання (для вступників з інших районів). Вступникам видається медична довідка за формою № 86/У, де вказується придатність для  навчання за обраною професією. Одночасно вступники проходять медичну комісію щодо придатності до занять фізичною культурою. Крім цього:

        вступники за професією: «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А», «В», «С»), Водій автотранспортних засобів (категорія «С»)», оформляють медичну довідку щодо придатності керування транспортним засобом форма №083-О

   6.  Строки проведення прийому на навчання  починається  з 01.06.20..... р. по  25.08.20..... року .