VII. КОНТРОЛЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЄЮ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

№ З/П

Зміст контролю

Мета контролю

Об’єкти контролю

Хто контролює

Дата

1.

Відвідування уроків теоретичного та виробничого навчання

Стан викладання та якість знань учнів, вивчення досвіду роботи педпрацівників, надання допомоги молодим педагогам.

Викладачі, майстри в/н

Дирекція, ст. майстер

Згідно з індивідуальним графіком роботи

2.

Ведення навчальної документації

Дотримання правил та своєчасності оформлення навчально-плануючої документації.

Викладачі, майстри в/н

Дирекція, ст. майстер

Протягом року

3.

Контрольно-перевірочні роботи

Виявлення рівня знань уроків.

Учні груп

Викладачі та майстри в/н

Вересень-жовтень 2014р.

4.

Стан роботи методкомісії

Своєчасність проведення засідань, відкритих уроків.

Голови методкомісії

Дирекція

Згідно планів роботи м/к

5.

Стан роботи по оформленню навчальних кабінетів та майстерень

Покращення навчально-методичного забезпечення предметів та професій.

Зав. кабінетами, майстерня

Дирекція, ст. майстер

Грудень 2014р.

6.

Стан санітарно-гігієнічних умов у кабінетах та майстернях

Дотримання санітарно-гігієнічних умов.

Навчальні кабінети, майстерні, гуртожиток

Дирекція, ст. майстер, інженер з ОП

Згідно окремому плану роботи

7.

Відвідання уроків молодих викладачів та майстрів в/н

Надання практичної допомоги викладачам та майстрам.

Молоді спеціалісти

Дирекція, ст. майстер

Згідно графіку контролю

8.

Хід підготовки до олімпіад різних рівнів

Своєчасність підготовки до олімпіад.

Викладачі, учні

Дирекція

Протягом року

9.

Виконання навчальних планів і програм

Контроль за дотриманням навчальних планів і програм.

Викладачі, майстри в/н

Дирекція

Грудень 2014 червень 2015

10.

Самопідготовка учнів у гуртожитку

Робота вихователів гуртожитку, підготовка учнів до занять.

Вихователі учні

Дирекція

Листопад 2014 лютий 2015

11.

Хід підготовки до позачергової атестації педпрацівників

Своєчасність та правильність підготовки методрозробок, проведення відкритих уроків.

Педпрацівники, які проходять чергову атестацію

Дирекція

Протягом року

12.

Рівень проведення ДКА та іспитів ДПА

Хід підготовки до ДПА, ДКА, рівень знань учнів.

Учні випускних груп, II курсів

Дирекція

Травень, червень 2015

13.

Перевірка і прийом навчальної документації, звітів викладачів, майстрів, кл. керівників

Своєчасність оформлення, дотримання нормативів.

Викладачі, майстри в/н

Дирекція, ст. майстер

Червень 2015

14.

Контроль за рівнем викладання та засвоєння знань учнями

Стан викладання, засвоєння навчального матеріалу учнями.

Педпрацівники, учні

Дирекція

I семестр, II семестр

15.

Контроль за проведенням уроків спецдисциплін

Перевірка стану викладання предметів спец циклу по всім професіям.

Викладачі спец дисциплін

Дирекція

Протягом року

VIII. МЕТОДИЧНА РОБОТА

Педколектив ліцею в 2012-2013 н. р. продовжуватиме працювати над єдиною методичною проблемою „Впровадження в навчально-виховний процес сучасних педагогічних технологій та створення умов для повноцінної освіти молоді”. Методична робота здійснюватиметься в колективних, індивідуальних, організаційних формах, шляхом підвищення кваліфікації педпрацівників, через наочну агітацію кращих форм роботи, передового педагогічного досвіду.

Методична робота розглядається як система, що складається з різних видів діяльності: аналітичної, організаційної, діагностичної, дослідницько-пошукової, науково-практичної, інформаційної.

1.

Внести корективи в навчальні плани і програми, затвердити та перезатвердити їх на засіданнях метод комісії.

До 01.09.2014

Голови метод комісії

2.

Провести організаційне засідання метод комісії, розробити і затвердити плани їх роботи.

До 5.09.2014

Голови метод комісії

3.

Скласти графіки проведення відкритих уроків, графік внутрішнього контролю та графік взаємовідвідання уроків медпрацівниками.

Вересень 2014

Завуч

4.

Організувати підготовку і провести директорські перевірочні контрольні роботи з загальноосвітніх, загально професійних, спеціальних дисциплін. Підсумки і аналіз висвітлити на засіданнях педради та метод комісії.

Вересень 2012 травень 2015

Викладачі

5.

Щомісячно проводити інструктивно-методичні наради за окремою тематикою.

Протягом року

Дирекція

6.

Організувати роботу атестаційної комісії та скласти графік засідань.

Вересень 2014

Заст. директора з НВР

7.

Провести загальне засідання методкомісій на тему: „Удосконалення системи оцінювання навчальних досягнень учнів”.

Лютий 2014

Дирекція

8.

Постійно брати участь у роботі обласних методичних секцій згідно графіку роботи.

Протягом року

Педпрацівники

9.

Організувати проведення I етапу учнівських олімпіад.

Жовтень 2014

Викладачі, завуч

10.

Направити учнів – переможців I етапу олімпіади для участі у II етапі.

Листопад-грудень 2014

Викладачі, завуч

11.

Поповнювати постійно діючу виставку методичних матеріалів щодо новітніх технологій навчання.

Протягом року

Голови методичної комісії

12.

Організація виставки кращих зразків наочних посібників, методрозробок, доповідей, рефератів, дидактичного та роздаткового матеріалу.

Березень 2015

Голови методичної комісії

13.

Проведення співбесід з медпрацівниками щодо стану їх роботи над індивідуальними методичними темами та до атестації.

Протягом року

Голови методичної комісії

14.

Провести педагогічний семінар-практикум „Особливості сучасного уроку” (з відвіданням уроків кращих педагогів).

Листопад 2014

Голови методичної комісії

15.

Провести круглий стіл „Трибуна передового досвіду”.

Березень 2015

Голови методичної комісії

16.

Організувати і провести педчитання на тему: „Педагогічна творчість колективу”.

Травень 2015

Голови методичної комісії

17.

Організувати і провести конкурс педагогічної майстерності та педагогічних досягнень.

Квітень 20135

Голови методичної комісії

18.

Провести засідання педрад за окремою тематикою.

Протягом року

Дирекція, педпрацівники

IX. ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.

Розробити графік проходження курсів підвищення кваліфікації педпрацівників при ДІППО на навчальний рік.

Вересень 2014

Заст. директора з НВР

2.

Слідкувати за систематичністю проходження курсів медпрацівниками.

Протягом року

Заст. директора з НВР

3.

Надавати практичну допомогу молодим викладачам та майстрам в/н в підборі літератури та інших матеріалів для планування навчально-виховної роботи, підготовці до уроків, впровадження передового педагогічного досвіду у навчальний процес.

Протягом року

Голови м/к

4.

Організувати і провести педчитання на тему: „Педагогічна творчість колективу”.

Травень 2014

Голови м/к

5.

Закріпити кращих викладачів і майстрів в/н за молодими спеціалістами.

Вересень 2014

Заст. директора з НВР

6.

Організувати роботу школи молодого спеціаліста.

Жовтень 2014

Дирекція

7.

Залучити кращих педагогів до участі в педагогічному семінарі-практикумі „Особливості сучасного уроку (з відвіданням кращих педагогів)”.

Листопад 2014

Голови методичних комісій

X. ОХОРОНА ПРАЦІ

Організаційна робота з охорони праці в ліцеї в 2011-2012н.р. проводитиметься за допомогою організаційно-технічних, соціально-економічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя і здоров’я працівників та у також контролю за станом охорони праці відповідно до Законів України „Про охорону праці”, „Про освіту”, „Про професійно-технічну освіту”, „Положенням про організацію навчання учнів та працівників ПТНЗ з питань охорони праці”.

1.

Наказом призначити відповідальних осіб з охорони праці.

Вересень 2014

Директор

2.

Систематично здійснювати трьохступеневий контроль за станом охорони праці та пожежної безпеки згідно „Положення про адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці”.

Протягом року

Директор, інженер з ОП

3.

Наказом створити постійно діючу атестаційну комісію по перевірці знань з охорони праці та налагодити її роботу.

Протягом року

Директор, інженер з ОП

4.

Наказом створити постійно діючу комісію по огляду будівель та споруд, перевірці готовності до нового навчального року та організувати її роботу.

Протягом року

Директор, заст. директора з НВР, інженер з ОП

5.

Забезпечити ліцей будматеріалами, господарчими товарами.

Протягом року

Дирекція

6.

Провести перевірку стану захисного заземлення та ізоляції електричних мереж.

Вересень 2014

Дирекція

7.

Утримувати у чистоті і не захаращувати горючими матеріалами виробничі майстерні.

Протягом року

Ст. майстер, майстри в/н

8.

Обновити куточки з ТБ в майстернях та навчальних кабінетах.

До 01.10.2014

Майстри в/н, зав.кабінетом

9.

Провести попередній медичний огляд учнів, прийнятих на навчання.

Вересень 2014

Дирекція, медперсонал

10.

Проконтролювати проходження профілактичного медогляду працівників ліцею.

Вересень 2014

Дирекція

11.

Провести навчання з перевірки знань з ОП працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою.

Вересень 2014

Директор, інженер з ОП

12.

Інформувати працівників про основні вимоги законів, інших нормативно-правових актів та актів з ОП, що діють в межах ліцею.

Постійно

Інженер ОП

13.

Забезпечити 4 кабінети загальноосвітньої підготовки журналами реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності.

Вересень 2014

Інженер ОП

14.

Забезпечити всіх майстрів виробничого навчання журналами реєстрації вступних інструктажів і інструктажів з охорони праці.

Вересень 2014

Інженер ОП

XI. УДОСКОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ

1.

Поповнити матеріально-технічне оснащення майстерень новими інструментами відповідно до навчальних програм.

Протягом року

Дирекція,

ст. майстер

2.

Придбати сировину та матеріали, необхідні для виконання навчально-виробничих робіт.

Вересень-листопад 2014р.

Ст. майстер,

завгосп

3.

Поповнити кабінети теоретичної підготовки дидактичними засобами навчання.

Протягом року

Заст. директора з НВР, викладачі

4.

Обладнати куточок самоврядування та правового виховання.

І семестр

2014 – 2015 н. р.

Заступник директора з НВР

5.

Придбати стенди в учбовий корпус №2

І семестр

2014 – 2015 н. р.

Заступник директора з НВР, дирекція

XII. ПРОФЕСІЙНО - ОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

1.

Створити приймальну комісію і організувати її роботу.

Січень 2015р.

Дирекція

2.

Скласти графік проведення профорієнтаційної роботи з учнями шкіл району, області.

Вересень 2014р.

Дирекція

3.

Підготувати та виготовити рекламні оголошення про набір та умови прийому до ліцею.

Вересень 2014р.

Заст. директора з ВР

4.

Організувати друковані матеріали по професійній орієнтації через служби інформації.

Листопад 2014 р.

Дирекція

5.

Співпрацювати з районним центром зайнятості щодо профорієнтаційної роботи в школах району.

Протягом року

Дирекція

6.

Підготувати і провести презентацію професій для випускників шкіл спільно з районним центром зайнятості населення.

Протягом року

Заст. директора з ВР,

ст. майстер

7.

Провести дні відкритих дверей для учнів шкіл району з метою ознайомлення їх з матеріально-технічною базою та системою навчання в ліцеї.

Квітень-травень 2014р.

Заст. директора з ВР,ст. майстер, методист

8.

Оформити куточок профорієнтаційної роботи.

Жовтень 2014р.

Заст. директора з ВР

9.

Залучити до профорієнтаційної роботи художню самодіяльність.

Протягом року

Заст. директора з ВР

10.

Підсумки профорієнтаційної роботи розглянути на засіданні педагогічної ради на початку нового навчального року.

Вересень 2014р.

Дирекція

XIII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ТА

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

1.

Здійснювати постійний контроль за цільовим використанням коштів загального та спеціального фондів бюджету.

Постійно

Директор,

гол. бухгалтер

2.

Збільшувати обсяги позабюджетних надходжень за рахунок платних освітніх послуг, оренди, виробничої діяльності.

Протягом року

Дирекція, ст. майстер

3.

Спрямувати кошти спец фонду на забезпечення необхідних умов функціонування навчального закладу.

Протягом року

Директор

4.

Посилити контроль за виконанням планів виробничої діяльності.

Протягом року

Директор, заст. директора з НВР, ст. майстер

5.

Поповнювати постійно діючу виставку технічної творчості новими експонатами.

Протягом року

Заст. директора з НВР, ст. майстер

6.

Розширити перелік послуг, які надаються населенню навчально-виробничими майстернями. Виконати роботи по капремонту покрівель гуртожитку в межах виділених асигнувань.

Вересень-листопад 2014р. вересень-грудень 2014р.

Заст. директора з НВР, ст. майстер, директор, помічник директора з АГР.

7.

Провести сантехнічні роботи по заміні стояків труб, радіаторів внутрішньої системи опалення.

Жовтень 2014р.

Пом. директора з АГР, сантехнік

8.

Провести обробку деревяних елементів покрівель протизапальною сумішшю.

На протязі року

Дирекція, завгосп

9.

Провести ремонт і обслуговування системи хімічної водочистки.

Вересень – жовтень 2012

Дирекція, завгосп

10.

Провести паспортизацію резервного водогріючого котла.

Вересень – жовтень 2014

Дирекція, завгосп

11.

Забезпечити навчальний заклад будматеріалами, електро- та – госп товарами, миючими та дезинфікуючими засобами.

Протягом року

Завгосп,

гол. бухгалтер

12.

Здійснювати контроль за використанням та списанням матеріалів.

Протягом року

Завгосп,

гол. бухгалтер

13.

Провести ремонт покрівлі гуртожитку.

Вересень – листопад

Дирекція, завгосп

14.

Встановити вузол обліку електричної енергії по побутовим тарифам у гуртожитку.

Вересень – жовтень 2014

Дирекція, завгосп

15.

Провести роботи по обладнанню приміщень протипожежною сигналізацією.

На протязі року

Дирекція, завгосп

16.

Провести підготовчі роботи та отримати ліцензію на автономне водокористування зі свердловини №1.

На протязі року

Дирекція, завгосп

1 сторінка 2 сторінка