Білокуракинський молодіжний

Є в р о к л у б

Білокуракинський молодіжний Євроклуб створений 18 квітня 2012 року. Членами євроклубу  стали учні ліцею. За такий недовгий час здійснено чи мало цікавих заходів. В активі євро клубу:

* семінари – тренінги з учнівською молоддю на європейську тематику;

* конкурс творчих робіт «Ми - європейці»;

* ліцейний проект: Європа… Яка ж вона?

* розробка навчально-методичного матеріалу. Тема: «Знайомства з маленькими країнами».

* Європейський фестиваль з нагоди Дня Європи в Україні:

1. «О. Франція! Європи серце!» круглий стіл.

2. «Англія – країна непорушних традицій».

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про   діяльність    Білокуракинського  

молодіжного   євроклубу.

  В С Т У П .

 

Білокуракинський молодіжний євроклуб – це молодіжна організація, що створена та діє у рамках діяльності громадської організації «Центр соціальних досліджень».

1.1. Загальні положення

Білокуракинський молодіжний євроклуб є добровільною неполітичною організацією, що створена з метою спілкування, обміну інформацією, розширення знань про Європу та Європейський Союз, виховання молоді у дусі спільних європейських цінностей,  встановлення партнерських стосунків із європейськими молодіжними організаціями, сприяння курсу України та інтеграцію у європейські структури.

1.2. Діяльність євроклубу

Діяльність євроклубу ґрунтується на принципах демократії, законності, гласності, гуманізму, рівноправності всіх його членів, персональної відповідальності членів клубу за доручену справу.

Мета, завдання, форми та методи діяльності

2.1. Мета діяльності євроклубу, окрім означеної в п.1.1. полягає також в активізації організаційних здібностей та творчого потенціалу молоді, у створенні сприятливих умов для самореалізації тагармонійного  розвитку особистості у формуванні в молоді організаторських навичок, у забезпеченні захисту їхніх прав і свобод, розробці і практичній реалізації програми із питань європейської освіти та інтеграції.

2.2. Членство у євро клубі не виключає членства в інших громадських організаціях та об’єднаннях.

Організаційна структура євроклубу

1. Молодіжний євроклуб має свій регламент діяльності (засідання євроклубу проводяться раз на місяць).

2. Євроклуб складається з учнівської молоді та викладачів, майстрів виробничого навчання.

3. Найвищим керівним органом євроклубу є загальні збори, які відбуваються не рідше одного разу на місяць. Ініціювати позачергові  збори можуть 2/3 загального числа членів євроклубу.

Повноваження загальних зборів:

1. Укомплектовують склад євро клубу.

2. Визначають основні напрямки діяльності: розглядають усі питання, пов’язані із вдосконаленням життєдіяльності євроклубу.

3. Укомплектовують склад євроклубу.

4. Приймають нових членів до євро клубу чи виключають існуючих зі свого складу.

5. Контролюють нових членів до євроклубу чи виключають існуючих зі свого складу.

6. актив євро клубу – найменша і головна структурна ланка євро клубу. 

 

7. Розробляти пропозиції за головними напрямками  діяльності. Планувати і організовувати роботу, захищати права та свободи членів євроклубу.

8. Обирається актив на зборах євро клубу шляхом  висування, обговорення кандидатур і проведення  відкритого альтернативного голосування.

Однією з найбільш ефективних форм позакласної роботи, яка сприяє засвоєнню учнями європейської тематики як нового заміру, є організація лілейного євроклубу. Євроклуб, як об’єднання учасників за інтересами, передбачає проведення різних конкурсів, вікторин, круглих столів, ділових ігор, інтерактивного спілкування, що заохочують учнів до роботи в новому європейському вимірі.

Оскільки такі види робіт, окрім знань про Європу, сприяють набуттю комунікативної компетентності, вміння з інформацією, використовуючи її, спілкуватися, працювати в команді, запровадження у школі такого виду роботи  з учнями значно збагатить навчально-виховний процес.

Євро клуб має такі цілі:

- запроваджувати справжній європейський настрій серед їхніх членів, який потрібно передавати усілякими способами іншим;

- виховувати в учнях – молодих громадянах Європи – почуття відповідальності, зокрема щодо миру, прав людини та захисту навколишнього середовища і культурної європейської взаємозалежності та потреб міжнародної співпраці;

- сприяти розумінню європейської взаємозалежності та потреб міжнародної співпраці.